Events

Rugby semi finals
Pace University
Th5 2-2017 0$-15$

Rugby semi finals

ĐÃ KẾT THÚC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas et ultrices massa

How to become an entrepreneur ?
Beekman Street, New York
Th3 1-2018 Miễn phí

How to become an entrepreneur ?

ĐÃ KẾT THÚC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas et ultrices massa

Adobe wants to let you draw data
Pace University
Th7 5-2018 0$-15$

Adobe wants to let you draw data

ĐÃ KẾT THÚC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas et ultrices massa

HỘI NGHỊ LÃNH ĐẠO 2018
526 Điện Biên Phủ, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Th8 14-2018 Miễn phí

HỘI NGHỊ LÃNH ĐẠO 2018

ĐÃ KẾT THÚC

Hội Nhị Lãnh Đạo Toàn Cầu – Nơi tập trung của các nhà lãnh đạo thế giới. Chia sẻ – sứ mạng – thực hiện.

Phanxipang Tourist
Beekman Street, New York
Th9 1-2018 0$-15$

Phanxipang Tourist

ĐÃ KẾT THÚC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas et ultrices massa

Summer tour with you external
225 Liberty Street, New York
Th9 11-2018 10$-15$

Summer tour with you external

ĐÃ KẾT THÚC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas et ultrices massa

Concert Linda coline
732 Macdougal Street
Th12 10-2018 Miễn phí

Concert Linda coline

ĐÃ KẾT THÚC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas et ultrices massa

AbaTV Birthday & Ra mắt dự án Đọc Kinh Thánh
69/2/22B Nguyễn Gia Trí, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Th1 11-2019 Miễn phí
LET’S GO FESTIVAL 2019
69/2/22B Nguyễn Gia Trí, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Th4 12-2019 Miễn phí

LET’S GO FESTIVAL 2019

ĐÃ KẾT THÚC

” Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người”

Master Planning International Course 2019
204/6 QL13, Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Th5 24-2019 Miễn phí

Master Planning International Course 2019

ĐÃ KẾT THÚC

“Nếu Chúa muốn và tôi còn sống thì tôi sẽ làm công nầy việc nọ.”