AbaTV Birthday & Ra mắt dự án Đọc Kinh Thánh

Sự kiện này đã kết thúc

Trải qua 6 năm 2013-2019 hình thành và phát triển, AbaTV đã trải qua nhiều thời kì với những buồn vui, sóng gió. Nhưng tạ ơn Chúa, vì Ngài vẫn luôn bồng ẫm, bảo vệ và giúp đỡ để Mục Vụ AbaTV Christian Channel tiếp tục phát triển. Sinh Nhật AbaTv được 6 tuổi, cũng là lúc để AbaTV nói lên lời Cảm Tạ Chúa và cảm ơn đến tất cả những đối tác, cộng tác viên, hỗ trợ đã đồng hành cùng AbaTV trong thời gian đó. Nhân tiên, đây cũng là lúc AbaTV xin ra mắt dự án Đọc Kinh Thánh, xin mời quý bạn hữu gần xa cùng đến để tìm hiểu và tham dự với chúng tôi.

AbaTV thân mời các bạn, là những đối tác, cộng tác viên, người phục vụ, người giúp đỡ, và là những người đã không quên AbaTV trong lời cầu nguyện cùng đến dự chung tiệc vui mừng Sinh Nhật AbaTV 6 tuổi.

Đón khách - Ăn Thông Công (Tiệc Buffet)
18:00 - 19:00
Ngợi Khen Thờ Phượng
19:00 - 19:15
Hành Trình 6 năm của ABA
19:15 - 19:30
Báo Cáo - Tổng Kết lớp học Diễn Đọc Kinh Thánh
19:30 - 19:45
Giới Thiệu Dự Án Đọc Kinh Thánh
19h45 - 20:30
Cầu nguyện Chúc Phước
21:00

  Tổng Quan Sự Kiện

  11/01/2019 6:00 chiều
  11/01/2019 9:00 chiều
  Hội Thánh Văn Thánh Bắc

  Đơn Vị Tổ Chức

  Aba Event
  event.abatv.info@gmail.com
  0908279205
  abaevent.info

  Nhà Tài Trợ