F0 và HOCL (tinh khiết)

Sự kiện này đã kết thúc

F0 và HOCL (tinh khiết)

Kính thưa Quý Vị Hiện nay mục vụ HOCL sẽ tập trung vào F0 ( Cơ Đốc Nhân và Thân Hữu)

Khi có nhu cầu xin vui lòng nhắn tin theo số 0908279205 (Quốc Dũng _ điều phối viên) hoặc đăng ký trên web chúng tôi sẽ kết nối.

Chúng tôi vẫn cập nhật thông tin về HOCL (tinh khiết) và các hoạt động tại Youtube: https://youtube.com/channel/UCJpU8H6Fi6Kkwh5FtswEWiA

Leave a reply

Tổng Quan Sự Kiện

01/07/2021 10:09 sáng
20/07/2021 10:09 sáng

Đơn Vị Tổ Chức

daodiendung@gmail.com