HỘI NGHỊ LÃNH ĐẠO 2018

Sự kiện này đã kết thúc

Hội Nghị Lãnh Đạo

Chương trình được thiết kế nhằm phát triển kĩ năng lãnh đạo của chính bạn cũng như của những người cùng làm việc với bạn qua những kinh nghiệm tuyệt vời từ các diễn giả hàng đầu thế giới.

Một công cụ tuyệt vời giúp bạn học hỏi kinh nghiệm lãnh đạo từ những nhà lãnh đạo hàng đầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Xin mời gửi mail về hòm thư: school.abatv@gmail.com để nhận được những thông tin chính thức từ những sự kiện sắp đến.

Leave a reply

Tổng Quan Sự Kiện

14/08/2018 8:00 sáng
17/08/2018 4:30 chiều
Asia Plaza