HỘI NGHỊ LÃNH ĐẠO 2019

Sự kiện này đã kết thúc

Hội Nghị Lãnh Đạo

Bạn có tầm ảnh hưởng và khả năng để thay đổi tích cực cộng đồng và thế giới xung quanh bạn.

Cho dù tầm ảnh hưởng của bạn ở gia đình, nhà trường, trong công việc hay hội thánh như thế nào – một khi bạn quyết tâm phát triển kỹ năng lãnh đạo của mình, mọi người xung quanh bạn sẽ thành công.

Hãy đến tham dự để được lắng nghe nhũng chia sẻ từ những kinh nghiệm thực tế của nhũng người lãnh đạo có tầm ảnh hưởng nhất thế giới.

Đăng kí ngay từ hôm nay để nhận được những thông tin chính xác và sớm nhất từ chương trình.

Chương trình diễn ra từ 08:00 đến 16:00 ngày 03 & 04/11 năm 2020

Tại địa chỉ số: 6Bis Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Erwin McManus  
Sharing
Coming soon

Coming soon

Author, Leader, Pastor
Carla Harris  
Sharing
Coming soon

Coming soon

Leader, Author, Singer
Simon Sinek  
Sharing
Coming soon

Coming soon

Author, Leader, Speaker
John Maxwell  
Sharing
Coming soon

Coming soon

Pastor, Author, Leader
Danielle Strickland  
Sharing
Coming soon

Coming soon

Pastor; Justice Advocate
Craig Groeschel  
Sharing
Coming soon

Coming soon

Pastor, Author, Leader
Craig Groeschel

Craig Groeschel

Pastor, Author, Leader
Danielle Strickland

Danielle Strickland

Pastor; Justice Advocate
John Maxwell

John Maxwell

Pastor, Author, Leader
Simon Sinek

Simon Sinek

Author, Leader, Speaker
Carla Harris

Carla Harris

Leader, Author, Singer
Erwin McManus

Erwin McManus

Author, Leader, Pastor

Leave a reply

  Tổng Quan Sự Kiện

  08/12/2019 8:00 sáng
  09/12/2019 4:30 chiều
  Trung Tâm Mục Vụ

  Đơn Vị Tổ Chức

  UGOC
  event.abatv.info@gmail.com
  0908279205
  Abaevent.info