Học Kinh Thánh Bằng Những Câu Chuyện

Sự kiện này đã kết thúc

CÓ CẦN PHẢI BIẾT CHỮ ĐỂ

TRỞ THÀNH MỘT CƠ ĐỐC NHÂN

TRƯỞNG THÀNH KHÔNG?

Phương pháp kể chuyện dựa trên Kinh Thánh dành cho những người xây dựng Hội Thánh Địa Phương

Câu gốc: “Khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ; lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Jêsus” – Công Vụ 4:13

“Huấn luyện truyền thông kể chuyện”

Khoảng 80% người dân trên đất là những người học ưa thích chia sẻ và truyền đạt thông tin, kiến thức và lịch sử thông qua giao tiếp kể chuyện. Nhiều người trong số họ không thể đọc hoặc viết trong khi những người khác chỉ thích các hình thức giao tiếp không dùng chữ viết. SIU có thể giúp bạn vươn tới với các nhóm người trong văn hóa kể chuyện chưa được chạm đến, không bị ràng buộc thông qua ảnh hưởng và áp dụng các chiến lược kể chuyện Kinh Thánh, điều này sẽ đem đến hiệu quả hơn cho những người mở mang hội thánh và các môn đệ.

 

SIU trang bị và huấn luyện các tổ chức đối tác bản địa, địa phương và khu vực trên toàn thế giới để truyền đạt Kinh Thánh bằng Chiến lược kể chuyện Kinh thánh để truyền giáo, môn đệ và xây dựng hội thánh giữa các nhóm người chưa được chinh phục.

 

SIU sẽ đào tạo bạn để tiếp cận văn hóa kể chuyện bằng nghệ thuật kể chuyện như: Kể chuyện, kịch, âm nhạc và khiêu vũ. Thông qua cách kể chuyện, hy vọng của chúng tôi là mọi người học kể chuyện sẽ phát triển một sự yêu thích và hiểu biết về Kinh thánh bằng tiếng mẹ đẻ của họ và sẽ nhân cấp số lượng tín đồ của Chúa Giê-xu, bằng cách chia sẻ Lời Chúa với mọi người.

 

Dưới đây là một số con số được báo cáo bởi đối tác vùng của chúng tôi về sự tác động và biến đổi đời sống trong năm 2018:

5,843 hội thánh mới được thành lập qua kể chuyện Kinh thánh (ví dụ: các hội thánh tại gia hoặc các nhóm nhỏ thông công) với tổng số 77.678 hội thánh qua kể chuyện Kinh được thành lập từ năm 1997

27.097 người tham gia các khóa huấn luyện nhịp cầu đối thoại vào năm 2018 (tham gia vào một trong các sự kiện huấn luyện: “Những chiếc cầu cho người lân cận, chiếc cầu cho phụ nữ, chiếc cầu truyền thông với các nền văn hóa kể chuyện,) tổng cộng 271.920 người tham gia kể từ 1997.

– 958 sự kiện huấn luyện về những nhịp cầu đối thoại (bao gồm những nhịp cầu cho người lân cận, Nhịp cầu dành cho phụ nữ 14,572 khóa huấn luyện kể từ 1997

– 21.840 tân tín hữu trong năm 2018 với tổng số 426.822 tân tín hữu kể từ năm 1997

 

Thời gian: 08:00-16:00 ngày 8, 9, 10 tháng 10 năm 2019

Địa điểm: 69/2/22B Nguyễn Gia Trí, P 24, Quận Bình Thạnh, Tp, Hồ Chí Minh

Leave a reply

Tổng Quan Sự Kiện

08/10/2019 8:00 sáng
10/10/2019 4:00 chiều
Hội Thánh Văn Thánh Bắc

Đơn Vị Tổ Chức

Sponsor