HỘI NGHỊ LÃNH ĐẠO 2021

Sự kiện này đã kết thúc

Phí Tham Dự 350.000 vnd/1 người/2 ngày

Thông tin tài khoản nhận phí tham dự:

Tên tài khoản: Nguyễn Thuỵ Mỹ Linh

Ngân hàng ACB

Số Tài khoản: 389287

Nội dung: [Họ & tên] – Order ID – Số Tiền

 

Leave a reply

Tổng Quan Sự Kiện

25/11/2021 8:00 sáng
26/11/2021 4:00 chiều
Trung Tâm Mục Vụ

Đơn Vị Tổ Chức

Global Leardership Summit
gls.hcm.vn@gmail.com