LET’S GO FESTIVAL 2019

Sự kiện này đã kết thúc

Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp truyền giáo.

Ban Truyền giáo tổng hội Ngày hội truyền giáo

LET’S GO FESTIVAL

Chủ đề: RA ĐI

” Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người”. Mác 16:15

Thân mời tất cả các anh chị em đến tham dự ngày hội truyền giáo do Ban truyền giáo tổng hội của HTTL Liên Hiệp Truyền Giáo tổ chức vào hai ngày: 12 & 13 tháng 4 năm 2019.

Hãy đến để cùng thờ phượng Chúa với nhau, để cùng được khích lệ qua phần giảng luận của các tôi tớ Chúa về sứ mạng, để cùng gặp gỡ với những con người đang tận hiến và bước đi cùng Chúa, để cùng cầu thay cho đất nước mình, để cùng nhen lại ngọn lửa truyền giáo ở trong mỗi chúng ta. “Lên đường đi, dậy sóng tin lành nơi nơi….”

Ao ước, đây không chỉ là lời bài hát mà là hình ảnh chúng ta chứng kiến trong những ngày tới.

Hãy đến tham dự để cùng nắm tay nhau, khích lệ nhau nói VÂNG với sự kêu gọi của Ngài.

Hẹn gặp tất cả các anh chị em!

Welcome
08:30 - 09:30

    Welcome & Worship Time -TOD Worship Team

Sharing Message
9:30 - 11:30

Sharing Message for Youth Generation - Pts. Xuan Hoang

Pray Time - Prayer Tower
11:45 - 13:15

Free time for Pray.

Worship Time
13:30 - 14:00

 Ice-break & Worship Time - TOD Worship Team

Sharing Missionary
14:00 - 16:00

Mekong Delta Praying Transmission Ministry (13 Provinces) - Ms Tran Hong Ngoan

Worship Time
18:30 - 19:00

 Ice-break & Worship - Nissi United

Sharing Mission
19:00 - 20:30

 Message for Youth Generation - Pts. Do Dinh Song

Ending
20:30 - 21:00

 "GiveSalt" Mission Trip Report - Truong Tu Chau

Checkin - Ice-break - Worship
08:30 - 09:15

Welcome & Worship Time - Thien An

Sharing Message
09:15 - 11:15

 A Friend from Thailand.

Pray time - Prayer Tower
11:30 - 13:15

Free time for Pray.

Good Afternoon
13:30 - 14:15

 Ice-break & Worship - Thien An

Sharing Ministry
14:15 - 16:00

Ministry in Cambodia - A Campus for Vietnamese Children in Cambodia - Ms Thien Ai

United Night
18:30 - 19:15

 Worship - AG

Sharing Message
19:15 - 20:30

Message for Youth Generation - Rev. Pham Dinh Nhan

Ending
20:30 - 21:00

 Pray for youth Generation - Toward the future

  Tổng Quan Sự Kiện

  12/04/2019 8:30 sáng
  13/04/2019 9:00 chiều
  Hội Thánh Liên Hiệp Truyền Giáo

  Đơn Vị Tổ Chức

  Hội Thánh Liên Hiệp Truyền Giáo

  Nhà Tài Trợ