Master Planning International Course 2019

Sự kiện này đã kết thúc

MASTER PLANNING INTERNATIONAL COURSE 2019

24-25/05/2019

Chủ đề: Kỹ Năng Sống – (6C) Thực hành Tin Kính (Luca 2:52)

Master Planning Intructions đã giúp đỡ cho nhiều tổ chức quốc tế và địa phương hoạt động cách hữu hiệu.

Dr Bobb Bield người sáng lập Hệ thống lãnh đạo T6 đã nói: “Nguồn tài nguyên hết sức đơn giản nhưng rất hiệu quả mà chúng tôi có thể giúp bạn”

Khoá học sẽ cung cấp cho bạn những công cụ, kiến thức cần thiết để thiết lập và thực hiện những kế hoạch chủ cho chính bản thân.

Không chỉ áp dụng cho cá nhân mà còn được sử dụng để định hướng và vạch kế hoạch cho gia đình, nhóm nhỏ, tổ chức, công ty, Hội Thánh….dựa trên những nền tảng kiến thức vững chắc.

Phí tham dự là 1.000.000 Vnd

(gồm: tài liệu, các bữa ăn, địa điểm….)

 

Tổng Quan Sự Kiện

24/05/2019 8:00 sáng
25/05/2019 5:00 chiều
Coffee The-Link

Đơn Vị Tổ Chức

Aba Event
event.abatv.info@gmail.com
0793745715