event concert

LET’S GO FESTIVAL 2019
69/2/22B Nguyễn Gia Trí, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Th4 12-2019 Miễn phí

LET’S GO FESTIVAL 2019

ĐÃ KẾT THÚC

” Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người”