sharing

LET’S GO FESTIVAL 2019
69/2/22B Nguyễn Gia Trí, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Th4 12-2019 Miễn phí

LET’S GO FESTIVAL 2019

ĐÃ KẾT THÚC

” Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người”

PHẨM CHẤT NHÀ LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG
The Organic Restaurant - 54 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1
Th9 6-2019 Miễn phí

PHẨM CHẤT NHÀ LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG

ĐÃ KẾT THÚC

Định hướng và trả lời cho câu hỏi “Thế nào là một nhà lãnh thành công?”

HỘI THẢO về PHIM
The Organic Restaurant - 54 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1
Th9 9-2019 Miễn phí

HỘI THẢO về PHIM

ĐÃ KẾT THÚC

NHỮNG TIÊU CHUẨN NỀN TẢNG CHO GIẢI THƯỞNG TRUYỀN HÌNH VÀ ĐIỆN ẢNH MỸ

GẶP GỠ- GIAO LƯU
The Organic Restaurant - 54 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1
Th9 9-2019 Miễn phí

GẶP GỠ- GIAO LƯU

ĐÃ KẾT THÚC

“Dù bạn lựa chọn hay không lựa chọn, đó đều là sự lựa chọn” – Choosing to Finish Well – Paul Beersdorf

HỘI THẢO CHIẾN DỊCH MARKETING
The Organic Restaurant - 54 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1
Th9 10-2019 Miễn phí

HỘI THẢO CHIẾN DỊCH MARKETING

ĐÃ KẾT THÚC

Những chiến dịch Marketing bạn cần nên biết – được chia sẻ bởi Mr. Steve Hyland – Quản lý bộ phận bán hàng Coca Cola toàn cầu

LEADERSHIP – LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG
The Organic Restaurant - 54 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1
Th11 4-2019 Miễn phí

LEADERSHIP – LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG

ĐÃ KẾT THÚC

Định hướng và trả lời cho câu hỏi “Lãnh đạo thành công”

CHẤT LƯỢNG định hướng THÀNH CÔNG
The Organic Restaurant - 54 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1
Th12 3-2019 Miễn phí

CHẤT LƯỢNG định hướng THÀNH CÔNG

ĐÃ KẾT THÚC

Giới thiệu khoá học dịch vụ khách hàng hoàn hảo cùng giám đốc bộ phận dịch vụ khách hàng Công ty thiết bị chăm sóc sức khoẻ Phillips, Bắc Mỹ – Mr Shane Eller