Ben Sherwood

Ben Sherwood

Former Co-Chairman, Disney Media Networks; Former President, Disney ABC Television; Best-Selling Author

Ben Sherwood từng là Đồng Chủ tịch của Disney Media Networks và Chủ tịch tập đoàn truyền hình Disney|ABC từ năm 2014 đến năm 2019. Ông giám sát toàn bộ mảng giải trí và tin tức toàn cầu, bao gồm ABC Television Network, ABC News, các đài truyền hình thuộc sở hữu của ABC, Disney Channels Worldwide, Freeform, quyền sở hữu của Disney đối với Hulu và AETN, bao gồm History Channel, Life-time và A+E. của Disney/ABC.