Danielle Strickland

Danielle Strickland

Pastor; Justice Advocate

Danielle Strickland đã lãnh đạo hội thánh, mở ra nhiều trường huấn luyện và thành lập các ban tư pháp trên khắp thế giới. Cô có 22 năm làm sĩ quan trong tổ chức Cứu Thế Quân (The Salvation Army) và là đại sứ cho tổ chức Chấm dứt Nạn buôn người (Stop The Traffik). Mang trong mình một sự kêu gọi sâu sắc là trao quyền cho tất cả mọi người, biến đổi các cộng đồng và thế giới, cô đã đồng sáng lập những tổ chức như: Infinitum (A Way of Life), Brave Global, Amplify Peace và Women Speakers Collective. Strickland cũng là tác giả của một số quyển sách, trong đó có quyển The Ultimate Exodus (tạm dịch:Cuộc xuất hành vĩ đại nhất).

Đã Tham Gia Sự Kiện