Dr. Krish Kandiah

Dr. Krish Kandiah

Founder, Home for Good; Consultant; Social Entrepreneur

Là một người vận động cho công tác nuôi dưỡng và nhận con nuôi, Tiến sĩ Kandiah là giám đốc sáng lập của Home for Good, một tổ chức từ thiện tìm kiếm những mái ấm tình thương bền vững cho các trẻ thuộc hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng của Anh quốc. Ông là tác giả của 13 quyển sách, trong đó, quyển gần đây nhất là Faitheism: Why Christians and Atheists have more in common than you think (tạm dịch: Tín ngưỡng: Tại sao Cơ Đốc giáo và Thuyết vô thần có nhiều điểm chung hơn bạn nghĩ). Ông là phát thanh viên thường xuyên của đài BBC và là người đóng góp cho các tạp chí Guardian và Times of London. Là một nhà tư vấn và diễn giả quốc tế, ông hội tụ cả óc sáng tạo lẫn suy ngẫm học thuật để mang đến sự thay đổi mang tính chiến lược, thay đổi văn hóa và sự đổi mới. Tiến sĩ Kandiah và vợ có bảy người con, bao gồm con ruột, con nuôi chính thức và con nuôi dưỡng tạm thời.