Liz Bohannon

Liz Bohannon

Co-Founder & Co-CEO, Sseko Designs

Liz Bohannon là nhà đồng sáng lập của Sseko Designs, một thương hiệu thời trang phục vụ xã hội với sứ mệnh tạo ra cơ hội về giáo dục và phát triển lãnh đạo cho phụ nữ trên khắp thế giới. Liz tin rằng kinh doanh là một nền tảng đầy sức mạnh để thay đổi xã hội, và trẻ em gái chính là tương lai của chúng ta. Cô được tạp chí Bloomberg Businessweek đưa vào danh sách các doanh nhân xã hội hàng đầu và được tạp chí Forbes bình chọn vào top 20 diễn giả hàng đầu.

Đã Tham Gia Sự Kiện