Mục Sư. Trần Thế Thiên Phước

Mục Sư. Trần Thế Thiên Phước

Pastor
  • Nguyên Uỷ Viên Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
  • Nation Director Evangelism Explosion Vietnam
  • Chuyên trách thực hành Master Planning Intructions
0909774365

Đã Tham Gia Sự Kiện