Speakers

Erwin McManus

Erwin McManus

Author, Leader, Pastor
Shane Eller

Shane Eller

Giám Đốc bộ phận khách hàng Công ty Phillips
Tomy smit

Tomy smit

Accountant
Jeff Smith

Jeff Smith

Đạo Diễn/Nhà sản xuất phim