Paul Beersdorf

Paul Beersdorf

Giám Đốc Phân Tích Dữ Liệu Coca Cola Toàn Cầu

Đã Tham Gia Sự Kiện