Upcoming Event

GLOBAL YOUTH LEADERSHIP SUMMIT
69/2/22B Nguyễn Gia Trí, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Th3 12-2021 Miễn phí

GLOBAL YOUTH LEADERSHIP SUMMIT

SẮP TỚI

Chương trình HỘI NGHỊ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU – THE GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT mỗi năm đều được tổ chức tại Chicago Mỹ với các Diễn giả hàng đầu Thế giới chia sẻ về những Kinh nghiệm, trải nghiệm trong Lĩnh vực Kinh doanh của mình.

HỘI NGHỊ LÃNH ĐẠO 2021
6 Bis Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Th11 25-2021 Miễn phí

HỘI NGHỊ LÃNH ĐẠO 2021

SẮP TỚI

Cổng đăng ký Hội Nghị Lãnh Đạo tháng 11 năm 2021. Hứa hẹn nhiều sứ điệp và kinh nghiệm tuyệt với hơn được truyền tải từ các nhà lãnh đạo của thế giới.