204/6 QL13, Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Google Maps