526 Điện Biên Phủ, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Google Maps