The Organic Restaurant – 54 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1

Google Maps